Πολιτική Επιστροφών


Επιστροφή Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος η αίτια, εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος (από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος από τον courier).

Ο Πελάτης πρέπει να στείλει ή να παραδώσει τα προϊόντα πίσω στον έμπορο ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όχι αργότερα από 14 ημέρες. Η προθεσμία θεωρείται ότι πληρούται εφόσον ο πελάτης αποστέλλει τα προϊόντα πίσω στην Εταιρεία, πριν από την λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Η Εταιρεία μπορεί να καταστερίσει την επιστροφή των χρημάτων στον Πελάτη μέχρι να παραλάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα η μέχρι ο πελάτης παρέχει αποδείξεις ότι έχει στείλει πίσω τα προϊόντα. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να σταλούν προς την Εταιρεία στην εξής διεύθυνση: Γιαννιτσών 194, Θεσσαλονίκη, τκ.54627.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης θελήσει να διακόψει τη συμφωνία αγοραπωλησίας από απόσταση, η Εταιρεία θα επιστρέψει στον Χρήστη το ποσό που ο ίδιος έχει πληρώσει για το επιστραμμένο προϊόν και το ποσό της φθηνότερης κανονικής παράδοσης πληρώνοντας και το κόστος των τραπεζικών φόρων. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ACS και τη αίτηση επιστροφής προϊόντων μπορεί να την κάνει ο κάθε πελάτης από το λογαριασμό του. Στην περίπτωση αυτή το κόστος της επιστροφής που πρέπει να πληρωθεί από τον Πελάτη, εξαρτάται από το βάρος του προϊόντος/των προϊόντων που επιστρέφεται/επιστρέφονται και σχηματίζεται ως εξής:

- με βάρος του επιστραμένου προϊόντος/των επιστρεφομένων προϊόντων εως 3 χγρ. - 3.5 ευρώ

- με βάρος του επιστραμένου προϊόντος/των επιστρεφομένων προϊόντων για κάθε 1 καινούργιο χιλιόγραμμο που προστίθεται πάνω από τα 3 χγρ.- το άθροισμα από 3.5 ευρώ συν 1 ευρώ για το κάθε 1 καινούργιο χιλιόγραμμο που προστίθεται πάνω από τα 3 χγρ.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα για την αποστολή των προϊόντων προς επιστροφή, όταν ο πελάτης επιλέξει μέθοδο της παράδοσης των προϊόντων διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρεται από την Εταιρεία.

Όταν ο Πελάτης παραγγείλει περισσότερα από ένα προϊόντα και θελήσει να επιστρέψει μόνο ένα προϊόν ο Πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα για την παράδοση των προϊόντων και για την επιστροφή τους καθορισμένα στη προηγούμενη παράγραφο και η Εταιρεία θα του επιστρέψει το ποσό που ο ίδιος καταβλήθηκε για το προϊόν που έχει επιστραφεί και το κόστους των τραπεζικών φόρων.

Το κόστος της υπηρεσίας courier για την επιστροφή εξαρτάται από το βάρος του προϊόντος που επιστρέφεται όπως καθορίστηκε παραπάνω, είναι σταθερό και ισχύει για οποιοδήποτε σημείο εντός της Ελλάδος.

Πρέπει να παραδώσετε τα προϊόντα στον courier. Η Εταιρεία θα πρέπει να τα παραλάβει με την αρχική ετικέτα του κουτιού / συσκευασίας, αποδείξεις και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα, αν υπάρχουν, χωρίς καμία ένδειξη ότι τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη η καταστραφεί ή υποστεί καμία επεξεργασία η ζημιά.

Προϊόν μπορεί να επιστραφεί από τον Πελάτη, πηγαίνοντας σε γραφείο της ACS ή σε γραφείο άλλης εταιρείας κούριερ/ ταχυμεταφορών και δηλώσει μόνος του την επιστροφή. Η τιμή της επιστροφής που καθορίστηκε παραπάνω, θα κρατηθεί απ’ ευθείας από το ποσό, το οποίο η Εταιρεία θα επιστρέψει στον πελάτη.

Ερωτήσεις σχετικά με τις επιστροφές μπορείτε να κάνετε στο www.remixingclothes.com ή στο τηλέφωνο 2310-526616.

Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να φροντίζει τα προϊόντα και να διασφαλίσει τη διατήρηση της ποιότητάς τους. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφαιρεί η καταστρέφει την ετικέτα, αν υπάρχει.

Παραλείποντας αυτές τις συνθήκες ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων και ως εκ τούτου μπορεί να αρνηθεί την επιστροφή των χρημάτων του πελάτη.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να λάβει μόνο την αξία των επιστρεφόμενων προϊόντων που είναι ιδία με την αξία που έχει πληρώσει για να τα αγοράσει.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αναφέρει την οποιαδήποτε διαφορά των προϊόντων με τη περιγραφή τους όταν μετά από την παράδοση, έχει εντοπίσει ελαττώματα και λοιπά.

Η επιστροφές δημιουργούνται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας από τον πελάτη που έχει πραγματοποιήσει και την αγορά ή από εξουσιοδοτημένο άτομο. Συμπληρώνει τα στοιχεία του και παραδίδει τα προϊόντα στην εταιρία μεταφορών.

Κατά την υποβολή μιας αίτησης επιστροφής ο Πελάτης ενδέχεται να προσκομίσει τα έγγραφα επί των οποίων στηρίζεται η αιτία επιστροφής.

-Απόδειξη ή τιμολόγιο

-Πρωτόκολλα ή άλλα έγγραφα που πιστοποιούν τη ασυμφωνία των προϊόντων με την αρχική τους περιγραφή.

-Άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την ασυμφωνία σχετικά με τους λόγους και το ποσό.

Αν ο πελάτης βρίσκει εμφανή ελαττώματα των προϊόντων, μπορεί να τα επιστρέψει και να ζητήσει τα χρήματα του πίσω. Η αίτηση επιστροφής πρέπει να υποβληθεί το συντομότερο δυνατόν αφού έχει εντοπιστεί το ελάττωμα, μέσα σε δύο χρόνια από την παράδοση των προϊόντων, αλλά όχι αργότερα από δύο μήνες από την παρατήρηση των ελαττωμάτων. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων τα έξοδα μεταφοράς είναι σε βάρος της Εταιρείας.

Ο πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει την επιστροφή ή να μειώσει την τιμή των αγαθών όταν η Εταιρεία έχει συμφωνήσει να πραγματοποιήσει την ανταλλαγή των προϊόντων με καινούργια εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης επιστροφής από τον Πελάτη.

Η εταιρεία προσφέρει μεταχειρισμένα προϊόντα συνήθως μοναδικά τεμάχια και έτσι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να αντικαθίστανται τα προϊόντα που έχουν επιστρέψει με άλλα. Κατά συνέπεια, σε αντάλλαγμα, η Εταιρεία μπορεί να επιστρέψει τα χρήματα που έχει πληρώσει ο πελάτης σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Η Εταιρεία θα επιστρέφει στον πελάτη το ποσό που καταβλήθηκε από αυτόν για την αγορά των προϊόντων το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από 14 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων πίσω. Το www.remixingclothes.com επιστρέφει το ποσό που καταβλήθηκε από τον πελάτη για προϊόντα που παραγγέλθηκαν (την τιμή του επιστραμμένου προϊόντος και την τιμή της παράδοσης, σε περίπτωση που επιλεγμένη είναι η φθηνότερη κανονική παράδοση):

Με τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), του πελάτη.

Σε περίπτωση πληρωμής των εμπορευμάτων από τον Πελάτη σε μετρητά (αντικαταβολή), η επιστροφή γίνεται και πάλι με αυτούς τους δύο τρόπους, ανάλογα με τις ρητές εκφράσεις της προτίμησης του πελάτη.

Οι διατάξεις της παρούσας ενότητας για το δικαίωμα της άρνησης του χρήστη από το συμβόλαιο εξ αποστάσεως, δεν ισχύει για την προμήθεια εσωρούχων ή/ και μαγιό για λόγους υγιεινής ή / και προστασίας της υγείας.